ლოგისტიკა და მისი გამოწვევები

ბოლო 10 წელია თანამედროვე ტექნოლოგიებმა და კომუნიკაციის სიმარტივემ არსებულ ბიზნესებს შესაძლებლობა მისცა მათთვის საჭირო ინვენტარისა და მასალების შემსყიდველობა მსოფლიო დონეზე გეატანა, რამაც გამოიწვია საერთაშორისო ლოგისტიკური კომპანიებზე მოთხოვნის ზრდა, უმეტესობა კომპანიის პროცესები, მათი ბაზარზე კონკურენტ უნარიანობა სწორედ ამ გადაზიდვებზე დამოკიდებული, უმეტეს შემთხვევაში ტვირთის რამდენიმე დღით დაგვიანებამაც კი შესაძლოა გამოიწვიოს საგრძნობი შეფერხებები ბიზნესში, გამომდინარე აქედან ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ამ პროცესების გათვალისწინებით უმოკლეს ვადაში ყველაზე უსაფრთხო ტრანსპორტირების შემოთავაზებას.

ჩვენი სერვისები
f
გადატანილი ტვირთები
საერთაშორისო პარტნიორი
კმაყოფილი მომხმარებელი
m

სახმელეთო გადაზიდვები

სხვადასხვა ქვეყნებიდან საქართველოს მიმართულებით სრული, ნაკრები და სახიფათო (ADR) ტვირთის გადაზიდვა, კარიდან კარამდე პრინციპით და დაზღვევის მომსახურებით.

დეტალურად

საჰაერო გადაზიდვები

დოკუმენტაციის მომზადება, ადგილიდან აღება და აეროპორტამდე ტრანსპორტირება, ტვირთის დასაწყობება, საბაჟო – საბროკერო მომსახურეობა და ტვირთის დაზღვევა.

დეტალურად

საზღვაო გადაზიდვები

გრუპაჟული და სრული საკონტეინერო გადაზიდვა, პორტიდან პორტამდე ტრანსპორტირებით და საექსპორტო დოკუმენტაციის მომზადებით.

დეტალურად

არაგაბარითული ტვირთების გადაზიდვა

არაგაბარიტული და მძიმეწონიანი ტვირთების გადაზიდვას სჭირდება სპეციალური ტექნიკა და ნებართვები, თუმცა გადაზიდვის მთავარ ასპექტს წარმოადგენს საინჟინრო დაგეგმარების ეფექტიანად წარმოება.

დეტალურად

ჩვენთვის ჩვენი მომხმარებლების კმაყოფილება ყველაზე დიდი წარმატებაა.

შავი ზღვის ლოჯისტიკა